Kita Butuh Petunjuk Allah

Segala puji hanya milik Alloh Swt. Tak ada yang bisa melampaui kekuasaan-Nya, bahkan mendekati dan menyamai saja tidak ada. Segala pujian hanya kembali kepada Alloh Swt., Tuhan semesta alam. Sholawat…

Continue Reading Kita Butuh Petunjuk Allah

Alloh Maha Mengetahui

Alhamdulillah. Tak ada yang pantas untuk disembah, selain Alloh. Tak ada yang patut dimintai pertolongan, selain Alloh. Dan tak ada yang layak dijadikan tempat bersandar, selain Alloh Swt. Sholawat dan…

Continue Reading Alloh Maha Mengetahui

Tips Menghadapi Persoalan Hidup

Selama masih bernafas, manusia tidak akan lepas dari persoalan hidup. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengetahui kiat menghadapi persoalan hidup dengan tenang. Berikut lima kiat menghadapi persoalan hidup yang dirumuskan…

Continue Reading Tips Menghadapi Persoalan Hidup

Menjaga Hati; KH. Abdullah Gymnastiar

Rasulullah SAW  telah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu misi terpenting Rasulullah di muka bumi ini. Maka, akhlak harus menjadi panglima. Kalau mengaku menjadi umat Rasul, maka akhlaknya harus baik. Hakekat syariat itu dari Allah dengan perantara penjelasan Rasul-Nya. (lebih…)

Continue Reading Menjaga Hati; KH. Abdullah Gymnastiar

Keutamaan Ilmu daripada harta

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu, maka berdirilah’, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang…

Continue Reading Keutamaan Ilmu daripada harta