HATI JADI TENANG DENGAN BERZAKAT

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalat, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (QS Al Ma’arij: 19-25).  (lebih…)

Continue Reading HATI JADI TENANG DENGAN BERZAKAT

LIBATKAN ALLAH DALAM SETIAP PILIHAN

Suatu ketika lelaki desa di daerah Jawa Tengah yang penuh semangat dan optimis itu di tanya oleh sahabatnya, “rahasia apa yang selalu kamu semangat dan optimis setiap urusan bahkan dalam…

Continue Reading LIBATKAN ALLAH DALAM SETIAP PILIHAN

Al-Laits bin Sa’ad, Ulama Berpenghasilan Milyaran Tapi Tidak Wajib Zakat

 

Al-Laits bin Sa’ad bin ‘Abdurrahman Al Fahmi, seorang alim dan imam di negeri Mesir. Lahir tahun 94 Hijriyah. Beliau hidup sezaman dengan Imam Malik bin Anas, imam negeri Hijrah, Madinah. Imam Asy Syafi’i pernah berkomentar bahwa imam dari Mesir ini lebih faqih daripada Malik. (lebih…)

Continue Reading Al-Laits bin Sa’ad, Ulama Berpenghasilan Milyaran Tapi Tidak Wajib Zakat

Menjaga Hati; KH. Abdullah Gymnastiar

Rasulullah SAW  telah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu misi terpenting Rasulullah di muka bumi ini. Maka, akhlak harus menjadi panglima. Kalau mengaku menjadi umat Rasul, maka akhlaknya harus baik. Hakekat syariat itu dari Allah dengan perantara penjelasan Rasul-Nya. (lebih…)

Continue Reading Menjaga Hati; KH. Abdullah Gymnastiar

Keutamaan Ilmu daripada harta

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu, maka berdirilah’, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang…

Continue Reading Keutamaan Ilmu daripada harta

Kisah Seorang Imam Masjid di London

Salah satu masjid di London

Seorang imam masjid di London, setiap hari pergi pulang dari rumahnya ke masjid dengan mengendarai bus umum. Ongkos bus tersebut dibayar pakai kartu (card), atau langsung ke sopir karena bus tidak memiliki kondektur. Setelah bayar, baru kemudian cari tempat duduk kosong. (lebih…)

Continue Reading Kisah Seorang Imam Masjid di London

Ust. Yusuf Mansur : Jangan Pisahkan Dunia dan Agama

Jangan pisahkan dunia Dengan agama. Shalat Dengan bisnis. Dakwah Dengan dagang. 1 ksatuan. Politik&aqidah. Ekonomi&aqidah. yang gitu2 dah. Utuh.

Kyk saya, he he, dakwah ya dakwah. tapi dagang ya tetap dagang. tapi bukan dagangin dakwah. Yah, Mudah-mudahan banyak ditiru. jangan malu2 ah bisnis. (lebih…)

Continue Reading Ust. Yusuf Mansur : Jangan Pisahkan Dunia dan Agama

ANDAI TIDAK ADA ZAKAT

Islam Allah turunkan ke langit dunia untuk menjadi Rahmat terbesar bagi Umat manusia. Melalui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Kitab-Nya Al-Qur’an membawa “Rahmat Langit” dari sang Maha Sempurna. Bahkan hingga…

Continue Reading ANDAI TIDAK ADA ZAKAT